Skip to main content

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

 

Γενικές Διατάξεις


1. Το "Peacockevents.gr" είναι μια ιστοσελίδα που ανήκει και λειτουργεί από την ΠΑΓΩΝΑΣ ΣΠ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - Διεύθυνση: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 31, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ, ΤΗΛ. 2106645553, ΑΦΜ 079734712. Τα ονόματα και οι όροι "Peacockevents.gr", "Peacock Events" ή "Εμείς" όπου εμφανίζονται πάντα στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, αναφέρονται στην εταιρεία "The Peacock Events". Οι όροι "πελάτης" ή "εσείς" όπου αναφέρονται πάντα στους ακόλουθους όρους αναφέρονται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

2. Εισάγοντας και αλληλεπιδρώντας με την Ιστοσελίδα "Peacockevents.gr" συμφωνείτε με όλους τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις αυτής της ιστοσελίδας. Επιπλέον, οι παρόντες όροι ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που ολοκληρώθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, με την «Peacock Events», εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε ρητώς με άλλο έγγραφο.

3. Οποιαδήποτε "πρόταση" ή "συμφωνία" που αποστέλλεται από την εταιρεία μας ως προοπτική ή ως πελάτης, συμφωνείται ρητά ότι θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σελίδας ή οπουδήποτε αλλού αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται . Για πρακτικούς λόγους, αυτοί οι όροι συνήθως δεν θα γραφτούν σε καμία πρόταση ή σε αντίγραφο συμφωνίας, αλλά πάντοτε θα υπάρχει αναφορά σε αυτούς. Αν επιθυμείτε, ωστόσο, να λάβετε αντίγραφο αυτών των όρων, θα σας αποσταλεί e-mail το συντομότερο δυνατό.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους, θα πρέπει να αποχωρήσετε από αυτόν τον ιστότοπο.

5. Συμφωνείται ρητά ότι, ως "όροι και προϋποθέσεις" περιλαμβάνονται επίσης οι Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) όπου ισχύουν και οι διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν οι όροι και οι προϋποθέσεις της σελίδας έχουν σαφώς αντίθετη διάταξη σε σχέση με τις Συχνές Ερωτήσεις ή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τότε ισχύει η σελίδα που αναφέρεται στη σελίδα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

Προϊόντα και υπηρεσίες

 

1. Το Peacockevents.gr λειτουργεί ως σύμβουλος και συντονιστής σε ειδικές εκδηλώσεις όπως πάρτι γενεθλίων, βαπτίσεις, γάμους κλπ. Που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα ως "εκδηλώσεις".

2. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν "γαμήλια πακέτα" και "επιπλέον υπηρεσίες".

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ενδεικτικές του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι εξαντλητικές. Μερικές παρεχόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να διεξάγονται ή να εκτελούνται αποκλειστικά ή μερικώς από τρίτους.

Το Peacockevents.gr προσπαθεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών. Το Peacock Events δεν υποχρεούται να σας ενημερώσει για ποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τρίτους εκτός αν το ζητήσετε. Το Peacockevents.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό, η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

3. Η ακριβής περιγραφή, η τιμή και το είδος των υπηρεσιών θα σας αποστέλλονται ως "πρόταση υπηρεσιών" μετά από επικοινωνία με τους εκπροσώπους μας. Οποιαδήποτε "πρόταση" ή "συμφωνία" που αποστέλλονται από την εταιρεία μας σε εσάς, συμφωνείται ρητά ότι θα υποβληθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σελίδας ή σε όποιο άλλο σημείο αναφέρονται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

4. Η Peacock Events παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά στην Ελλάδα.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

1. Το σύνολο του υλικού αυτού του ιστότοπου (βίντεο, ήχου, κειμένων, εικόνων κλπ.) Προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας και της Ευρώπης.

2. Δεν επιτρέπεται η λήψη, η αντιγραφή, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του υλικού αυτού του ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του.

3. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα προϊόντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

4. Οι χρήστες δεν πρέπει να αναπαράγουν, να μεταφορτώνουν, να αποθηκεύουν σε οποιοδήποτε μέσο, ​​να διανέμουν, να μεταδίδουν ή να αναμεταδίδουν ή να χειρίζονται οποιοδήποτε κείμενο εκτός από τους σκοπούς της έρευνας ή της ιδιωτικής μελέτης.

5. Όλες οι φωτογραφίες, οι ιστορίες και τα χαρτοφυλάκια που εμφανίστηκαν  ή αναφέρθηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αληθή και γνήσια. Μπορεί όμως να συμβεί, για διαφημιστικούς λόγους, ότι ένα μέρος του υλικού μπορεί να είναι φανταστικό αλλά σύμφωνα με όλες τις ελληνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τους καταναλωτές και τη διαφήμιση.

6. Αφού προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης και δημοσίευσης υλικού σχετικού με την εκδήλωσή σας (φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, ιστορίες κ.λπ.) στην ενότητα "projects" ή για άλλους λόγους προώθησης, άλλη συμφωνία. Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας ή τους αριθμούς τηλεφώνου σας.

 

Ειδικές προσφορές

1. Μια προσφορά ή μια προβολή μπορεί να έχουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, για τους οποίους ο πελάτης θα ενημερωθεί πριν χρησιμοποιήσει αυτή την προσφορά ή την προβολή.

 

Αποζημίωση

1. Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συμφωνείτε ρητώς να αποζημιώσετε το "Peacockevents.gr", τους υπαλλήλους, το προσωπικό, τους προμηθευτές, τους τρίτους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες σας από και έναντι όλων των πιθανών αξιώσεων που σχετίζονται με τυχόν παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων από εσάς . Τέτοιες αποζημιώσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) όλες τις δικαστικές και άλλες δαπάνες, όλες τις δαπάνες, τις ζημίες ή τους διακανονισμούς που προκύπτουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Περιλαμβάνουν επίσης οποιαδήποτε ευθύνη, έξοδα και ζημίες που προκύπτουν από αξιώσεις που προκύπτουν από οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύετε ή μεταδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας "Peacockevents.gr" που περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) αξιώσεις για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δυσφήμιση.

2. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές, δαπάνες ή συμβιβασμούς που συμβαίνουν είτε α) από απρόβλεπτα γεγονότα, πράξεις του Θεού, γεγονότα εκτός της σφαίρας των ευθυνών μας β) από παραπληροφόρηση ή εντολές που μας δώσατε (δηλ. την ημέρα / ώρα του συμβάντος, τον αριθμό των προσκεκλημένων κλπ.). Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παραπάνω, θα θεωρηθεί ότι έχουμε εκπληρώσει τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για τους παραπάνω λόγους, σας συμβουλεύουμε σίγουρα να ασφαλίσετε την εκδήλωσή σας ενάντια σε αυτό το είδος συμβάντων.

3. Είστε υποχρεωμένοι να παραδώσετε τις συμφωνημένες υπηρεσίες με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές κατά την συμφωνημένη ημέρα και ώρα σύμφωνα με το άρθρο 534 του ελληνικού Αστικού Κώδικα και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.

 

 

Περιορισμοί και αποποίηση ευθυνών

1. Το "Peacockevents.gr" δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα και την απόδοση για συγκεκριμένο σκοπό αυτού του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτής της ιστοσελίδας.

2. Το "Peacockevents.gr" δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος δεν περιέχει ιούς και δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Οι χρήσεις αυτής της ιστοσελίδας δεν θα σας παρέχονταν χωρίς τους παραπάνω περιορισμούς. Όπου στον ιστότοπο αυτό υπάρχουν διαφημίσεις ή εξωτερικοί σύνδεσμοι με τρίτες ιστοσελίδες, είναι σαφές ότι αυτή η τρίτη ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το δικό της περιεχόμενο.

3. Το "Peacockevents.gr" δεν εκφράζει ή με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται οποιεσδήποτε εγγυήσεις για τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα. Το "Peacockevents.gr" δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε πράξεις αμέλειας των συνεργαζόμενων τρίτων που λειτουργούν ή σχετίζονται εν μέρει ή συνολικά με τις συμφωνημένες υπηρεσίες μας.

 

Όροι Πληρωμών

1. Δεχόμαστε μόνο το νόμισμα του Ευρώ. Οι πληρωμές σε άλλα νομίσματα ή περιουσιακά στοιχεία δεν θα θεωρούνται ως πληρωμή και θα επιστραφούν, εκτός αν υπάρχει ρητή συμφωνία.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών όπως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, η Peacock Events διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της ή να αποσυρθεί από τη συμφωνία, παρακρατώντας τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, οι διατάξεις της "Αποζημίωσης" (βλ. Παραπάνω) θα ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

3. Σε περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης προκύψουν κάποια νέα έξοδα από νέες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από εμάς και δεν υπάρχει νέα συμφωνία σχετικά με αυτές τις δαπάνες, θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό και την ημερομηνία πληρωμής και θα σας ζητηθεί συγκατάθεση. Όλοι οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις της κύριας σύμβασης θα ισχύουν και εκεί.

 

Παραίτηση Δικαιωμάτων

1. Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση ή για οποιονδήποτε λόγο η Peacock Events δεν χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση ή το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτό δεν σημαίνει ότι η Peacock Events παραιτείται από αυτά τα δικαιώματα.

2. Για την καλύτερη δυνατή παράδοση της υπηρεσίας σας, εάν και όποτε νομίζετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το νόμο ή την παρούσα σύμβαση, πρέπει να τα δηλώσετε το συντομότερο δυνατόν. Διαφορετικά, θα θεωρηθεί ότι παραιτείστε από αυτό το δικαίωμα και δεν επιδιώκετε αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.

 

Ισχύς και ικανότητα συμβολαίου

1.Με την αποδοχή και την αποδοχή αυτών των όρων συμφωνείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και έχετε πλήρη συμβατική ικανότητα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και ότι έχετε την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή σας στην Ελλάδα.

 

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας λήγει από τη στιγμή που η " Peacock Events" έχει παράσχει όλες τις συμφωνημένες υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία που συμφωνήθηκε.

 

Απόσυρση από τη συμφωνία

1. Έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε από τη συμφωνία 14 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας υπογραφής της συμφωνίας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να μας στείλετε μια δηλωμένη δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Μετά την απόσυρσή σας, θα σας επιστραφούν τα χρήματά σας μέσα στις επόμενες 14 ημέρες μέχρι την ημέρα που θα λάβετε αυτήν την δήλωση, με τα ίδια μέσα πληρωμής (μετρητά ή τραπεζικό λογαριασμό) εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά.

2. Καταλαβαίνετε και αποδέχεστε πλήρως ότι δεν μπορείτε να αποσύρετε από τη συμφωνία εάν έχουμε ήδη αρχίσει να παραδίδουμε τις υπηρεσίες με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή τη γνώση σας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να αποσύρετε από μια συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης εξατομικευμένων προϊόντων, είτε από εμάς είτε από τρίτο συνεργάτη.

 

Εφαρμόσιμος νόμος

1. Συμφωνείτε ρητά ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται από τον Ελληνικό Νόμο. Ο εφαρμοστέος νόμος για τυχόν διαφορές που προκύπτουν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σύμβαση ή άλλη σχέση μεταξύ εσάς και της εταιρείας μας είναι ο Ελληνικός Νόμος.

2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των Συχνών Ερωτήσεων) και οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται με αυτούς πρέπει να ερμηνεύονται ανεξάρτητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο μέρος της παρούσας συμφωνίας είναι άκυρο από το εφαρμοστέο δίκαιο, οι άλλοι όροι θεωρούνται έγκυροι και δεν θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα.

 

Δικαιοδοσία

1. Συμφωνείτε ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή από το νόμο, εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα στα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας μας.

 

Αλλαγές στους όρους και τις συχνές ερωτήσεις.


1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής αυτών των όρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τις Συχνές Ερωτήσεις για τροποποιήσεις, κάθε φορά που επισκέπτεστε ή πρόκειται να κάνετε οποιαδήποτε συμβατική συμφωνία. Σε περίπτωση αλλαγής αυτών των όρων και των Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), το ισχύον είναι αυτό που υπήρχε κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Peacock Events υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφα όλων των τροποποιήσεων στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο πελάτης υποχρεούται επίσης να φυλάσσει έντυπο αντίγραφο των όρων που ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι όροι αυτοί ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στις 2/01/2018.

2. Ορισμένες προσφορές, προωθητικά πακέτα ή εκπτώσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις ("ειδικοί όροι"), για τους οποίους θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος από αυτούς τους όρους είναι διαφορετικός ή αντίθετος με τους παρόντες όρους ή τις Συχνές Ερωτήσεις, οι ισχύοντες όροι είναι οι "ειδικοί όροι".